Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Utmarksnemnda 12.04.2016

Møtested : Møterom 3. etasje herredshuset, Verdal
Dato : 12.04.2016
Tid : 15:00 - 17:00

 

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 7/16 Opplæring av utmarksnemnda Saksframlegg Protokoll
PS 8/16 Storviltjakta i Verdal 2015 Saksframlegg Protokoll
PS 9/16 Ettersøksordningen i Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 10/16 Godtgjørelse for utgifter til ettersøk / ivaretakelse av fallvilt i Verdal  Saksframlegg Protokoll
PS 11/16 Angående brev fra Kjell Johan Hermann om plotthundprosjektet  Saksframlegg Protokoll
PS 12/16 Søknad fra Verdal sauavlslag om innføring av skuddpremie på gaupe i Verdal  Saksframlegg Protokoll
PS 13/16 Status plotthundprosjektet  Saksframlegg Protokoll
PS 14/16 Orientering om det kommunale skadefallingslaget  Saksframlegg Protokoll
PS 15/16 Orientering om løshundprosjekt bjørn i Nord-Trøndelag Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 12.04.2016
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Oddleiv Aksnes H Leder Ja  
Arild Stenberg DNA Nestleder Ja  
Inger Åse L. Evenmo DNA Medlem Nei Siv Engelin møtte som vara
Siri-Gunn Vjnne SP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Rune Sørholt    

 

 

PS 007/16 Opplæring av utmarksnemnda  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 12.04.2016

Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK:
Orienteringen tas til etterretning.
 

 

PS 008/16 Storviltjakta i Verdal 2015  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 12.04.2016

Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK:
Orienteringen tas til etterretning.

 

 

PS 009/16 Ettersøksordningen i Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 12.04.2016

Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK:
Dagens ordning ifm mottak og koordinering av oppdrag knyttet til fallvilt og ettersøk fortsetter slik den har fungert i 2015 for Verdal kommune.

Det etableres en ordning med flere godkjente ekvipasjer for ettersøk i Verdal kommune, De etableres slik at de dekker kommunen best mulig geografisk. Oppdragene koordineres og betjenes med et fast vaktnummer. Verdal kommune har inngått skriftlige avtaler med godkjente ekvipasjer innen fristen som var 1. april 2016. Disse må igjen gjennomføre kurset «ettersøk for videregående» innen 1.1.2018

Vedtaket kan påklages innen 3 uker iht forvaltningslovens regler. Eventuell klage sendes kommunen. 
 

 
PS 010/16  Godtgjørelse for utgifter til ettersøk / ivaretakelse av fallvilt i Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 12.04.2016

Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning: 
Enstemmig.
 
VEDTAK:
Godtgjørelse for utgifter til ettersøk / ivaretakelse av fallvilt setters til 250 kr/t

Godtgjørelse for overtid blir som tidligere knyttet til satser hjemlet i offentlig regelverk. Bruken av godkjent ettersøkshund avlønnes med 50 % av grunnlønnen, uten overtid. Kjøregodtgjørelse etter statens regulativ.

Priser på omsatt elg og hjortekjøtt heves til 55 kr/kg eks mva.

Nye satser gjelder fra vedtaksdato og fram til nytt vedtak fattes.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker iht forvaltningslovens regler. Eventuell klage sendes kommunen. 
 

PS 011/16  Angående brev fra Kjell Johan Hermann om plotthundprosjektet  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 12.04.2016

Oddleiv Aksnes erklærte seg inhabil i saken og deltok ikke i den videre behandlingen av saken.

Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK:
Avtalen mellom kommunen og Kjell Johan Hermann avsluttes.
Kjell Johan Hermann får dekket 18 880 kr som utgjør de faktiske kostandene som han hatt ifm prosjektet. Hermann beholder eiendomsretten på plotthunden.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker iht forvaltningslovens regler. Eventuell klage sendes kommunen, fylkesmannen er klageinstans. 
 

 

PS 012/16  Søknad fra Verdal sauavlslag om innføring av skuddpremie på gaupe i Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 12.04.2016

Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK:
Søknaden fra Verdal sauavlslag om å innføre skuddpremie på gaupe i Verdal avslås.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker iht forvaltningslovens regler. Eventuell klage sendes kommunen, fylkeskommunen er klageinstans. 
 

 

PS 013/16  Status plotthundprosjektet  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 12.04.2016

Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK:
Orienteringen tas til etterretning. 
 

 

PS 014/16  Orientering om det kommunale skadefallingslaget  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 12.04.2016

Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK:
Orienteringen tas til etterretning.  

 

 

PS015/16  Orientering om løshundprosjekt bjørn i Nord-Trøndelag  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 12.04.2016

Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK:
Orienteringen tas til etterretning. 
 

 

  Til toppen av siden 

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 13.02.2020 10:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS