Gå til innhold Globalmeny Forsiden
gronningen_topp

Utmarksnemnda 15.12.2016

Møtested : Herredshuset i Verdal
Dato         : 15.12.2016
Tid            : 14:00

 

 

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 22/16 Søknad om økonomisk støtte fra Jaktiverdal 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 23/16 Tilskudd til akutte tiltak mot rovviltskader i Verdal kommune for beitesesongen 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 24/16 Rovvilttiltak - fordeling av midler avsatt til plotthund prosjektet Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 15.12.2016
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Oddleiv Aksnes H Leder Ja  
Arild Stenberg DNA Nestleder Nei Siv Engelin møtte som vara 
Inger Åse L. Evenmo DNA Medlem Ja  
Siri-Gunn Vjnne SP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Rune Sørholt    

 

 

PS 022/16 Søknad om økonomisk støtte fra Jaktiverdal 2016  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 15.12.2016

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:
Det innvilges kr. 10 000,- til prosjektet «Jakt i Verdal». Dette er et engangsbeløp som innvilges ifm oppstart av prosjektet.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven innen 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt.

Klagens sendes til kommunen.
 
  

PS 023/16 Tilskudd til akutte tiltak mot rovviltskader i Verdal kommune for beitesesongen 2016  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 15.12.2016

Forslag i møte:
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:
Fordeling av midler om tilskudd for akutte tiltak for å hindre / forebygge skader på beitedyr fra fredet rovdyr i Verdal kommune 2016 settes til følgende:

Fordeling av midler

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven innen 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt.
Klagen sendes via kommunen.

 

PS 024/16 Rovvilttiltak - fordeling av midler avsatt til plotthund prosjektet  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 15.12.2016

Forslag i møte:
Ingen. 
 
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:
Oddleiv Aksnes får dekket 38 211 kr som utgjør de faktiske utgiftene han har hatt ifm med plotthund prosjektet i perioden 2014-2016. Utbetalingen er i henhold til avtalen han har med kommunen. Oddleiv Aksnes beholder eiendomsretten på plotthunden.Det åpnes for at andre hundeekvipasjer som er tilknyttet det kommunale fellingslaget kan tildeles midler fra det resterende beløpet fra plotthund prosjektet for kompetansehevende tiltak og praktisk trening på rovdyr.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. Klagens sendes til kommunen.

 
  Til toppen av siden 

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 16.03.2017 08:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS