Gå til innhold Globalmeny Forsiden
orin-snasa-460

Utmarksnemnda 04.01.2017

Møtested : Fjernsakmøte
Dato         : 04.01.2017
Tid            :

 

 

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 01/17 Søknad om bruk av snøscooter ifm søk etter savnet hund i Leksdalsfjella Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 04.01.2017
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Oddleiv Aksnes H Leder Ja  
Arild Stenberg DNA Nestleder Ja  
Inger Åse L. Evenmo DNA Medlem Ja  
Siri-Gunn Vjnne SP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Rune Sørholt    

 

 

PS 001/17 Søknad om bruk av snøscooter ifm søk etter savnet hund i Leksdalsfjella  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 04.01.2017

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:
Med hjemmel i § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis det tillatelse til kjøring med inntil 2 snøscootere for å lete etter savnet hund i Leksdalsfjella. Kjøringen skal utføres av Einar Holmvik og Per Einar Holmvik. Tillatelsen gjelder fram til 11. januar 2017.Det forutsettes at grunneier har gitt sin tillatelse.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. En evt klage sendes til kommunen.

 
  Til toppen av siden 

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 16.03.2017 08:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS