Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones3

Utmarksnemnda 23.02.2017

Møtested : Fjernsakmøte
Dato         : 23.02.2017
Tid            :

 

 

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 02/17 Dispensasjon motorferdsel i utmark ifm befaring av snøscooterløyper 2017 Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 23.02.2017
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Oddleiv Aksnes H Leder Ja  
Arild Stenberg DNA Nestleder Ja  
Inger Åse L. Evenmo DNA Medlem Ja  
Siri-Gunn Vjnne SP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Rune Sørholt    

 

 

PS 002/17 Dispensasjon motorferdsel i utmark ifm befaring av snøscooterløyper 2017  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 23.02.2017

Forslag i møte: 
Ingen.
  
Avstemning: 
Enstemmig.
  
VEDTAK:
I henhold til § 6 i Nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 gis Verdal kommune tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med befaring av planlagt snøscooter løype for fornøyelseskjøring jfr. Mfl § 4a og tilhørende forskrift.
Det gis tillatelse til inntil en dags kjøring med inntil 2 snøscootere i perioden 1. mars – 31. mars 2017.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til kommunen.

 
  Til toppen av siden 

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 16.03.2017 09:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS