Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Utmarksnemnda 26.02.2018

Møtested : Elekronisk møte
Dato         : 26.02.2017
Tid            : 

 

 

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 01/18 Verdal orienteringsklubb - Søknad om transport av utstyr til Volhaugen med snøskuter - Innvilges som omsøkt Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 26.02.2018
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Oddleiv Aksnes H Leder Ja  
Arild Stenberg DNA Nestleder Ja  
Inger Åse L. Evenmo DNA Medlem Ja  
Siri-Gunn Vjnne SP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Inga Stamnes    

 

 

PS 001/18 Verdal orienteringsklubb - Søknad om transport av utstyr til Volhaugen med snøskuter - Innvilges som omsøkt
 
Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 26.02.2018

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
I medhold av Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6, jf Lov om motorferdsel i utmark, gis dispensasjon for bruk av snøscooter til Verdal orienteringsklubb v/Kjell Lundsaunet og Karl Arne Melbye.Transportens formål: Utkjøring av materiell.

Tillatelsen gjelder: Inntil 6 turer med snøscooter regnr: XK1887. Kjøring kan skje i tidsrommet 10. februar – 25. mars 2018, etter traseer i vedlagt kart. Kjørebok skal føres.

Dispensasjonen gjelder ikke som kjøretillatelse fra grunneier, det forutsettes at dette innhentes før kjøring.
 
  


  Til toppen av siden 

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 23.12.2020 13:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS