Gå til innhold Globalmeny Forsiden
orin-snasa-460

Utmarksnemnda 08.06.2018

Møtested : Elektronisk møte
Dato         : 08.06.2018
Tid            : 15:00

 

 

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 06/18 Dispensasjon motorferdsel i utmark - bruk av helikopter O.R. Sende Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 08.06.2018
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Oddleiv Aksnes H Leder Ja  
Arild Stenberg DNA Nestleder Ja  
Inger Åse L. Evenmo DNA Medlem Ja  
Siri-Gunn Vjnne SP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Inga Stamnes    

 

 

PS 006/18 Dispensasjon motorferdsel i utmark - bruk av helikopter O.R. Sende  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 08.06.2018

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
I medhold av Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6, jfr Lov om motorferdsel i utmark, gis dispensasjon for bruk av helikopter Olav Robert Sende.

Transportens formål: Transport av materialer i forbindelse med restaurering og påbygg av hytte, gnr 234, bnr 1, fnr 132.

Tillatelsen gjelder: Transport kan foregå fra parkeringsplass vest for Breivasstuggu (merket A i kart) i rett linje over Breivatnet, til søkers hytte (merket B i kart). Lengde er ca 500 meter. Planlagt dato for arrangement er 11. juni 2018. Dersom omsøkt transport må flyttes til annen dag grunnet værforhold eller annet må søker ta kontakt med kommunen.

Søknaden er vurdert opp mot naturmangfoldloven §§ 8 – 12 jfr § 7 og klarert med leder av Gaasken Laante sijte (Færen rdb) Nils S. Danielsen.

Dispensasjonen gjelder ikke som landingstillatelse fra grunneier.

Vilkår for dispensasjonen: Dispensasjonen gjelder kun 11. juni 2018. Mislighold av dispensasjonen eller vilkåra satt i den, samt endrede forutsetninger, kan føre til umiddelbar inndragning av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter jfr motorferdselsl. §12. 

 
  Til toppen av siden

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 27.01.2020 10:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS