Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Utmarksnemnda 22.11.2018

Utvalg     :  Utmarksnemnda
Møtested : Møterom Leksdal, Herredshuset
Dato         : 22.11.2018
Tid            : 15:00

 


Sakliste i PDF-format     Protokoll i PDF-format

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 22/18 Godkjenning av møteprotokoll 13.09.2018 Protokoll 
PS 23/18 Klage på vedtak PS 15/18 - rådyrvald Haukå - Leinsmyra
Vedlegg:   
   Klage på vedtak PS015/18.
Saksframlegg Protokoll 
PS 24/18 Orienteringer - Protokoll 

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 22.11.2018
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Oddleiv Aksnes H Leder Ja  
Arild Stenberg DNA Nestleder Ja  
Inger Åse L. Evenmo DNA Medlem Ja  
Siri-Gunn Vjnne SP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Nei Vara: Terje Aksnes 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Inga Stamnes Utvalgssekretær  

 

 

PS 022/18 Godekjnneing av møteprotokoll  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Møteprotokoll fra møte 12.11.18 ble lagt fram for godkjenning.
  
VEDTAK: 
Møteprotokoll fra møte 12.11.18 ble godkjent.
 
 
 

PS 023/18 Klage på vedtak PS 15/18 - rådyrvald Haukå - Leinsmyra  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Siri-Gunn Vinne fremmet følgende forslag til vedtak i møtet:
Verdal kommune godkjenner nye rådyrvald, Øvre Vist/Sandvika og Sørhaugsberget/Leinsmyra i henhold til § 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 10 og 11 i samme forskrift.
Pål Vidar Graadal godkjennes som valdansvarlig representant.
Omsøkt vald Sørhaugsberget/Leinsmyra godkjennes med totalt 954,5 dekar tellende areal.
Omsøkt vald Haugdal/Haukåa med totalt 694,5 daa godkjennes.
Omsøkt vald Øvre Vist/Sandvika godkjennes med totalt 768 daa tellende areal. Valdene gis valdnummer og tildeles rådyr fra og med jaktåret 2018.

Ved avstemming ble Siri-Gunn Vinnes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Verdal kommune godkjenner nye rådyrvald, Øvre Vist/Sandvika og Sørhaugsberget/Leinsmyra i henhold til § 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 10 og 11 i samme forskrift.
Pål Vidar Graadal godkjennes som valdansvarlig representant.
Omsøkt vald Sørhaugsberget/Leinsmyra godkjennes med totalt 954,5 dekar tellende areal.
Omsøkt vald Haugdal/Haukåa med totalt 694,5 daa godkjennes.
Omsøkt vald Øvre Vist/Sandvika godkjennes med totalt 768 daa tellende areal. Valdene gis valdnummer og tildeles rådyr fra og med jaktåret 2018..
 
 
 
 

PS 024/18 Orienteringer   Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Det var ingen orienteringssaker i møtet.
  
VEDTAK: 
Det var ingen orienteringssaker i møtet.
 
 
Til toppen av siden

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 27.01.2020 10:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS