Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Utmarksnemnda 27.03.2019

Utvalg     : Utmarksnemnda
Møtested : Elektronisk møte
Dato         : 27.03.2019
Tid            : 


Sakliste i PDF-format     Protokoll i PDF-format

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 03/19 Orienteringer - Protokoll 
PS 04/19 Lokal forskrift om forvaltning av bever i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll 

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 27.03.2019
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Oddleiv Aksnes H Leder Ja  
Arild Stenberg DNA Nestleder Ja  
Inger Åse L. Evenmo DNA Medlem Ja  
Siri-Gunn Vjnne SP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Inga Stamnes Utvalgssekretær  

 

 

PS 003/19 Orienteringer  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Orienteringene flyttes til neste møte.

VEDTAK: 
Orienteringene flyttes til neste møte.
 
 
 

PS 004/19 Lokal forskrift om forvaltning av bever i Verdal kommune  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Lokal forskrift om adgang til beverjakt i Verdal kommune. 
  Fastsatt av Verdal kommune xx.xx. 2019 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9 og forskrift 15. mai 2017 nr. 519 om forvaltning av bever § 3 og § 5.
   
  § 1. Formålet med forskriften er å legge til rette for en bærekraftig beverforvaltning der det tas hensyn til naturlig utbredelse av bever, jakt- og fangst av bever som nærings- og rekreasjonskilde, samt forebygging av unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.
   
  § 2. Det er adgang til å jakte bever i Verdal kommune. Sentral jakttidsramme følges. 
   
  § 3. Beskatningen av bever skal være bærekraftig. 
   
  § 4. Alle felte bever skal innrapporteres til Statistisk sentralbyrå. Fellingstall og sett bever skjema skal leveres kommunen innen 14 dager etter avsluttet jakt.
   
  § 5. Kommunen tildeler jaktrettighetshavere kvote etter søknad. 
   
  § 6. Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves FOR-2008-12-18-1646 Forskrift om beverjakt, Verdal kommune, Nord-Trøndelag.
 2. Lokal forskrift vil gjelde fra det tidspunktet den er kunngjort i Lovtidende, jfr. Forvaltningsloven §§ 38 og 39.
 3. Kvotetildeling for jaktsesongen 2019 skal være på samme nivå som tidligere år.
 4. Det skal brukes «sett bever skjema» til styrking av framtidig beverforvaltning i Verdal kommune.
 5. Kartlegging av beverbestanden i Verdal skal gjennomføres i løpet av oktober/november 2019.


 Til toppen av siden

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 16.09.2021 12:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS