Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Utmarksnemnda 07.05.2019

Utvalg     : Utmarksnemnda
Møtested : Møterom Leksdal, Herredshuset
Dato         : 07.05.2019
Tid            : 15:00
Til stede   :  5 representanter. Siri-Gunn Vinne fratrådte som inhabil i sak 5/19 og fratrådte. Til stede 4 representanter Sakliste i PDF-format     Protokoll i PDF-format

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 05/19 Søknad om godkjenning av rådyrvald Vinne-Rossvoll Saksframlegg Protokoll
PS 06/19 Retningslinjer for motorferdsel i utmark i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 07/19 Resultat hjorteviltjakta 2018  Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 07.05.2019
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Oddleiv Aksnes H Leder Ja  
Arild Stenberg DNA Nestleder Ja  
Inger Åse L. Evenmo DNA Medlem Ja  
Siri-Gunn Vjnne SP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Inga Stamnes Utvalgssekretær  

 

 

PS 005/19 Søknad om godkjenning av rådyrvald Vinne-Rossvoll  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Siri-Gunn Vinne reiste spørsmål om sin habilitet, jfr. forvaltningslovens § 6, a) part i saken. Hun er grunneier i omsøkt vald.

Ved votering ble Vinne enstemmig erklært inhabil og fratrådte saken. Til stede 4 representanter.

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Verdal kommune godkjenner nytt rådyrvald, «Vinne-Rossvoll» i henhold til § 13 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, jf. §§ 10 og 11 i samme forskrift.
Lars Mathisen godkjennes som valdansvarlig representant.

Tellende areal for valdet er 700 dekar. Valdet gis valdnummer og tildeles rådyr fra og med jaktåret 2019.
  
 
 

PS 006/19 Retningslinjer for motorferdsel i utmark i Verdal kommune  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING: 
Retningslinjene for motorferdsel i Verdal kommune revideres. Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling høsten 2019.
 
 
 
 
PS 007/19 Resultat hjorteviltjakta 2018  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
FRP v/Signar Musum fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak:
«Signar Musum krever at utmarksnemnda i Verdal lager en ny driftsplan for elgjakta 2019. Dette på grunn av en sterk reduksjon av elgbestanden. Det må være forbud mot skyting av eldre ku, uttak som 2015-2016».

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over tilleggsforslag fra FRP som falt med 1 mot 4 stemmer.
 
VEDTAK:  
Resultater fra hjorteviltjakta 2018 tas til orientering.


 Til toppen av siden

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 23.07.2021 09:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS