Gå til innhold Globalmeny Forsiden
kvernsjoen_host_2013

Utvalg for utmarkssaker 23.06.2020

Utvalg     : Utvalg for utmarkssaker
Møtested : Møterom Porcelenstrand, 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 23.06.2020
Tid            : 13:00
Til stede   : 4 representanter

 

Sakliste i PDF-format     Protokoll i PDF-format

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 16/20 Orienteringer - Protokoll
PS 17/20 Endring av tildeling av elg i Nedre Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 18/20 Søknad om utvidelse av vald – Skrove/Hjelde Saksframlegg Protokoll
PS 19/20 Søknad om motorferdsel i utmark – Øivind Holm Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 23.06.2020
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Terje Aksnes SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Inger Åse L. Evenmo AP Medlem Nei Ingen vara
Hilde Daleng SP Medlem Nei Vara: Mads Andre R. Bjugan
Gisle Andreas Green RØDT Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Mads Forsell Rådgiver skog og utmark  

 

 

PS 016/20 Orienteringer  Til toppen av siden

BEHANDLING:  
Leder orienterte om motorferdselssak som ble gitt som et hastevedtak i forbindelse med leting av bjørnespor i Tromsdalen. I tillegg har leder godkjent to hastesaker som gjaldt kjøring med minigraver i forbindelse med legging av strøm til hytte.

Oddleiv Aksnes la til at saker som dette bør behandles som fjernsaker i framtida. Utvalget er enig.
 
 
 

PS 017/20 Endring av tildeling av elg i Nedre Verdal  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Terje Aksnes la fram følgende forslag til vedtak:
Endring av tildeling av elg i Nedre Verdal tildelingsområde fra en tildelt kvote i bestandsplanen for Nedre Verdal tildelingsområde i år 2020 og 2021. Det foreslås tildelt elg redusert med 15 dyr per år, fra 115 til 100 dyr. Dyr som ikke ble felt i 2019 overføres ikke til år 2020, like ens fra 2020 til 2021.

Rådmannens innstilling ble framlagt.

Votering over Terje Aksnes forslag:
3 mot 1 stemmer (Oddleiv Aksnes, H)
     
VEDTAK:  
Endring av tildeling av elg i Nedre Verdal tildelingsområde fra en tildelt kvote i bestandsplanen for Nedre Verdal tildelingsområde i år 2020 og 2021. Det foreslås tildelt elg redusert med 15 dyr per år, fra 115 til 100 dyr. Dyr som ikke ble felt i 2019 overføres ikke til år 2020, like ens fra 2020 til 2021.
  
   
 

PS 018/20 Søknad om utvidelse av vald – Skrove/Hjelde  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling legges fram.

Votering om rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  
Verdal kommune godkjenner søknad om utvidelse av rådyrvald, Skrove/Hjelde, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 11.

Valdet godkjennes med et tellende areal på 9808 da.

Per Leif Hjelde er valdansvarlig representant.
   
  
 

PS 019/20 Søknad om motorferdsel i utmark – Øivind Holm  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Rådmannens innstilling legges fram.

Votering om rådmannens innstilling:

Enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  
Øivind Holm gis dispensasjon for kjøring av minigraver fra Langmyra til Høysjøen, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6. Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

  • Dispensasjonen gjelder for én (1) tur/retur Langmyra - Høysjøen.
  • Kjøring skal kun foregå til omsøkte formål.
  • Dersom det oppstår kjørespor/skader er det søkers ansvar å gjenopprette disse.
  • Dispensasjonen er gyldig fram til 1. oktober 2020.

Mislighold av dispensasjonen eller vilkår, samt endrede forutsetninger, kan føre til umiddelbar inndragning av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter jf. lov om motorferdsel § 12

 Til toppen av siden

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 14.05.2021 10:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS