Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Utvalg for utmarkssaker 03.07.2020

Utvalg     : Utvalg for utmarkssaker
Møtested : Elektronisk møte
Dato         : 03.07.2020
Tid            : 
Til stede   : 4 representanter


Eventuelt forfall meldes til utvalgssekretær på e-post: mads.forsell@verdal.kommune.no eller tlf 40 40 04 35.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. 

Verdal 

Terje Aksnes/sign
Leder 
 

Sakliste i PDF-format     Protokoll i PDF-format

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 20/20 Orienteringer - Protokoll
PS 21/20 Søknad om motorferdsel i utmark - Petter Ivar Valbekmo
Saksframlegg Protokoll
PS 22/20 Søknad om motorferdsel i utmark - Kim Are Sellæg
Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 03.07.2020
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Terje Aksnes SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Inger Åse L. Evenmo AP Medlem Nei Ingen vara
Hilde Daleng SP Medlem Ja
Gisle Andreas Green RØDT Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Mads Forsell Rådgiver skog og utmark  

 

 

PS 020/20 Orienteringer  Til toppen av siden

BEHANDLING:  
Ingen saker til orientering

 

PS 021/20 Søknad om motorferdsel i utmark – Petter Ivar Valbekmo  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Petter Ivar Valbekmo gis dispensasjon for kjøring av minigraver fra RV 72 ved avkjørsel til Bellingstua til hytte ved Fånettjønna, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6. Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

  • Dispensasjonen gjelder for én (1) tur/retur RV 72 ved avkjørsel til Bellingstua til hytte ved Fånettjønna
  • Kjøring skal kun foregå til omsøkte formål.
  • Dersom det oppstår kjørespor/skader er det søkers ansvar å gjenopprette disse.
  • Dispensasjonen er gyldig fram til 1. oktober 2020.

 
Mislighold av dispensasjonen eller vilkår, samt endrede forutsetninger, kan føre til umiddelbar inndragning av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter jf. lov om motorferdsel § 12.


  
   
 

PS 22/20  n>Søknad om motorferdsel i utmark – Kim Are Sellæg  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Kim Are Sellæg gis dispensasjon for kjøring av minigraver fra Vangstadvollen til hytte ved Høysjøen, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6. Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

  • Dispensasjonen gjelder for én (1) tur/retur Vangstadvollen – hytte 289/1/4 ved Høysjøen.
  • Kjøring skal kun foregå til omsøkte formål.
  • Dersom det oppstår kjørespor/skader er det søkers ansvar å gjenopprette disse.
  • Dispensasjonen er gyldig fram til 1. oktober 2020.

 
Mislighold av dispensasjonen eller vilkår, samt endrede forutsetninger, kan føre til umiddelbar inndragning av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter jf. lov om motorferdsel § 12.

   
  

 Til toppen av siden

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 21.08.2020 09:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS