Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Utvalg for utmarkssaker 25.08.2020

Utvalg     : Utvalg for utmarkssaker
Møtested : Møterom Garnes, 1. etasje, Herredshuset
Dato         : 25.08.2020
Tid            : 13:30
Til stede   : 


 

Sakliste i PDF-format     Protokoll i PDF-format

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 23/20 Orienteringer - Protokoll
PS 24/20 Søknad om motorferdsel i utmark – Lillian Sverkmo Saksframlegg Protokoll
PS 25/20 Klage på endring av tildeling av elg i Nedre Verdal Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 25.08.2020
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Terje Aksnes SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Nei Vara: Knut Snorre Sandnes
Inger Åse L. Evenmo AP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Nei Vara: Nina Antonie Solli
Gisle Andreas Green RØDT Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Mads Forsell Rådgiver skog og utmark  
Sten Solum Landbrukssjef  

 

 

PS 023/20 Orienteringer  Til toppen av siden

BEHANDLING:  
Administrasjonen skal ta opp dialog med Nedre Verdal ang. situasjonen med stor avgang av elg utenom jakttid i Leksdal.
 
 
 

PS 024/20 Søknad om motorferdsel i utmark – Lillian Sverkmo  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Saken ble lagt fram.

Votering over rådmannens forslag til vedtak:
Enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Lillian Sverkmo gis dispensasjon for kjøring med minigraver fra enden av veg ved Lemyra til hytte gnr/bnr/fnr 225/5/19, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6.

Formål: Kjøre minigraver fra Lemyra til hytte gnr/bnr/fnr 225/5/19, kun 1 tur/retur.

Tillatelsen er gyldig fram til 27. september 2020.

Det må tas hensyn til dyrelivet, vegetasjon og reindrift. Dersom det oppstår kjørespor/skader langs kjøretrasé er det søkers ansvar å gjenopprette disse.

Dispensasjonen er vurdert opp mot naturmangfoldloven §§ 8 – 12, jf § 7.

Mislighold av dispensasjonen eller vilkåra satt i den, samt endrede forutsetninger, kan føre til umiddelbar inndragning av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter, jf. lov om motorferdsel § 12.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til kommunen.
 
  
   
 

PS 025/20 Klage på endring av tildeling av elg i Nedre Verdal  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Saken ble fremlagt og debattert.

Votering om rådmannens forslag til vedtak:

Vedtatt med 3 mot 2 stemmer (Terje Aksnes og Gisle A. Green).

VEDTAK:  
Verdal kommune tar klagen til følge, og opphever vedtak gjort i PS 17/20. Nedre Verdal tildelingsområde får tildelt 115 elg 2020 og 2021 i henhold til bestandsplan.
  
 

 Til toppen av siden

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 23.12.2020 10:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS