Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken-arrangement-460

Utvalg for utmarkssaker 21.09.2020

Utvalg     : Utvalg for utmarkssaker
Møtested : Elektronisk møte
Dato         : 21.09.2020
Tid            : 
Til stede   : 


 

Sakliste i PDF-format     Protokoll i PDF-format
(dokumentene i PDF-format mangler for dette møtet)

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 26/20 Søknad om motorferdsel i utmark - Laila og Jo Inge Gran
Saksframlegg Protokoll
PS 27/20 Søknad om motorferdsel i utmark - Marit Øvrum
Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 21.09.2020
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
 

 

 


 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Mads Forsell Rådgiver skog og utmark  


 

 

 

PS 026/20 Søknad om motorferdsel i utmark – Laila og Jo Inge Gran  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Votering om rådmannens forslag til vedtak:
Enstemmig vedtatt..

VEDTAK: 
Laila og Jo Inge Gran gis dispensasjon for kjøring med gravemaskin i Finnvola til hytte gnr/bnr/fnr 234/1/28, som omsøkt, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6.

Formål: Kjøre gravemaskin i Finnvola til hytte gnr/bnr/fnr 234/1/28, kun 1 tur/retur.

Tillatelsen er gyldig fram til 20. oktober 2020. Tillatelse fra grunneier må innhentes før tiltaket settes i gang.

Det må tas hensyn til dyrelivet, vegetasjon og reindrift. Dersom det oppstår kjørespor/skader langs kjøretrasé er det søkers ansvar å gjenopprette disse.

Dispensasjonen er vurdert opp mot naturmangfoldloven §§ 8 – 12, jf § 7.
Mislighold av dispensasjonen eller vilkåra satt i den, samt endrede forutsetninger, kan føre til umiddelbar inndragning av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter, jf. lov om motorferdsel § 12.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til kommunen..

 
  
   
 

PS 027/20 Søknad om motorferdsel i utmark - Marit Øvrum  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Votering om rådmannens forslag til vedtak:
Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Marit Øvrum gis dispensasjon for kjøring med ATV, minigraver og helikopterlanding til hytte gnr/bnr. 234/18, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6, og lov om motorferdsel § 6.

Formål: Kjøring til hytte gnr/bnr. 234/18 i forbindelse med nybygging av hytte.

Dispensasjon gjelder for tre (3) turer med helikopter, fem (5) turer med ATV og én (1) tur med minigraver til hytte.

Tillatelsen er gyldig fram til 30.04.2021.

Det må tas hensyn til dyrelivet, vegetasjon og reindrift. Dersom det oppstår kjørespor/skader langs kjøretrasé er det søkers ansvar å gjenopprette disse.

Dispensasjonen er vurdert opp mot naturmangfoldloven §§ 8 – 12, jf § 7.

Mislighold av dispensasjonen eller vilkåra satt i den, samt endrede forutsetninger, kan føre til umiddelbar inndragning av dispensasjonen. Overtredelser av lov, forskrifter eller dispensasjon kan straffes med bøter, jf. lov om motorferdsel § 12.

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til kommunen.
  
 

 Til toppen av siden

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 18.10.2021 09:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS