Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronabilde_topp

Utvalg for utmarkssaker 14.01.2021

Utvalg     : Utvalg for utmarkssaker
Møtested : Elekronisk møte
Dato         : 14.01.2021
Tid            : 13:00
Til stede   : 5 representanter

 


Sakliste i PDF-format     Protokoll i PDF-format

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/21 Orienteringer - Protokoll
PS 2/21 Retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Verdal kommune
Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 14.01.2021
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Terje Aksnes SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja
Inger Åse L. Evenmo AP Medlem Nei Vara: Anne Berit Bergsmo
Hilde Daleng SP Medlem Ja
Gisle Andreas Green RØDT Medlem Ja

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Mads Forsell Rådgiver skog og utmark/møtesekretær  
Sten Solum Landbrukssjef  

 

 

PS 01/21 Orienteringer  Til toppen av siden

BEHANDLING:  
Terje Aksnes orienterte om skadet og død elg i Leksdal høsten 2020.

Mads Forsell orienterte litt om avskyting av elg og hjort i 2020.
 
 
 

PS 02/21 Retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Verdal kommune  Til toppen av siden

BEHANDLING:
Hilde Daleng fremmet følgende forslag:

I kap 6.3. legges det til to punkter:
- Dokumentasjon på grunneiers tillatelse skal legges ved i søknaden
- Tillatelsen til transport av bagasje og varer opphører 15. april, for å ivareta reindrifta.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Oddleiv Aksnes fremmet følgende forslag:

I kap. 3, 5. punkt endres «AS Værdalsbruket» til «Det».

2. punkt i kap. 6.6. strykes.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Samlet innstilling vedtatte endringer på rådmannens innstilling vedtas.

Votering: Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  
Retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Verdal kommune vedtas med følgende endringer:

I kap 6.3. legges det til to punkter:
- Dokumentasjon på grunneiers tillatelse skal legges ved i søknaden
- Tillatelsen til transport av bagasje og varer opphører 15. april, for å ivareta reindrifta.

I kap. 3, 5. punkt endres «AS Værdalsbruket» til «Det».

2. punkt i kap. 6.6. strykes.

 

 Til toppen av siden

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 06.04.2022 13:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS