Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Utvalg for utmarkssaker 21.05.2021

Utvalg     : Utvalg for utmarkssaker
Møtested : Kommunestyresal
Dato         : 21.05.2021
Tid            : 13:00 - 15:00
Til stede   : 3 representanter

 


Sakliste i PDF-format     Protokoll i PDF-format

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 5/21 Orienteringer - Protokoll
PS 6/21 Søknad om motorferdsel i utmark - ATV til hytte
Saksframlegg Protokoll
PS 7/21 Verdal ettersøkslag - orientering Saksframlegg  Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 21.05.2021
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Terje Aksnes SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja
Inger Åse L. Evenmo AP Medlem Nei Ingen vara
Hilde Daleng SP Medlem Ja
Gisle Andreas Green RØDT Medlem Nei Ingen vara

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Gjermund Gomo Rådgiver miljøforvaltning  
Sten Solum Landbrukssjef  

 

 

PS 05/21 Orienteringer  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Det ble orientert om fellingsstatistikk for rådyr, fallviltstatistikk 2021 og klagesak opprettelse av hjorteviltvald Kulsli/Elnes.

VEDTAK:  
Det utarbeides en instruks for rapportering av felt rådyr, inkludert reaksjoner fra kommunen ved manglende rapportering.

 
 
 

PS 06/21 Søknad om motorferdsel i utmark - ATV til hytte  Til toppen av siden

BEHANDLING:
Ved votering ble kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Arild Schive gis dispensasjon for kjøring med ATV til hytte «Kjesbua» gnr/bnr 156/8, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark § 6 i henhold til søknad mottatt 23/3-21.

Det forutsettes at kjøringen begrenses til et minimum og at opparbeidet sti benyttes.

Tillatelsen gjelder ut 2024.

 

 

PS 07/21 Verdal ettersøkslag - orientering   Til toppen av siden

BEHANDLING:
Ved votering ble kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Saken tas til orientering.

 

 Til toppen av siden

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 05.11.2021 15:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS