Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

Utvalg for utmarkssaker 22.06.2021

Utvalg     : Utvalg for utmarkssaker
Møtested : Kommunestyresal
Dato         : 22.06.2021
Tid            : 13:00 - 15:00
Til stede   : 

 

 

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 9/21 Klage på oppdeling av Green/Åkran Jaktfelt
Saksframlegg Protokoll
PS 10/21 Søknad om motorferdsel i utmark - 5038/234/1/160 Innsvatnet 62 - Per Arve Skjerve
Saksframlegg Protokoll
PS 11/21 Høring på forskrift om jakt- og fangsttider 2022 - 2028 Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda 22.06.2021
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Terje Aksnes SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja
Inger Åse L. Evenmo AP Medlem Ja
Hilde Daleng SP Medlem Ja
Gisle Andreas Green RØDT Medlem Ja

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Gjermund Gomo Rådgiver miljøforvaltning  
Sten Solum Landbrukssjef  

 

 

PS 09/21 Klage på oppdeling av Green/Åkran Jaktfelt  Til toppen av siden

BEHANDLING: 
Votering:
Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Klage på avvisningsvedtaket tas til følge og saken realitetsbehandles.
Klager fra styret i Green/Åkran jaktfelt datert 8.6.2020 og 27.9.2020 på sak 9/2020 i utvalg for utmarkssaker tas ikke til følge.
Begrunnelsen for vedtaket kommer frem av vurderingen i saksframlegget.
Saken oversendes Statsforvalteren i Trøndelag til endelig behandling.

 
 
 

PS 10/21 Søknad om motorferdsel i utmark - 5038/234/1/160 Innsvatnet 62 - Per Arve Skjerve  Til toppen av siden

BEHANDLING:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Søknad om transport av gravemaskin til hyttetomt og nødvendige gravearbeider på tomt godkjennes.

Vilkår:

  • Trase for vann og avløp benyttes til inn og uttransport.
  • Arbeidet skal gjennomføres på ukedag.
  • Eventuelle kjøreskader skal slettes til.

 

 

PS 11/21 Høring på forskrift om jakt- og fangsttider 2022 - 2028   Til toppen av siden

BEHANDLING:
Votering: Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Kommunedirektørens forslag til uttalelse fremgår av vurderingen og vedtas.

 

 Til toppen av siden

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 08.11.2021 09:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS