Gå til innhold Globalmeny Forsiden
smitterad

Demensomsorg

Tilbud innen demensomsorg i Verdal kommune.

Utskriftsvennlig versjon av siden. (PDF)

 

DAGTILBUD     Til toppen av siden
Dagtilbud for hjemmeboende personer med kognitiv svikt / demenssykdom

Ørmelen bo- og helsetun

Målgruppe
Hjemmeboende personer med kognitiv svikt/demenssykdom

Aldersgruppe
Ingen bestemt

Dag- og aktivitetstilbudet skal gi mening, mestring og gode opplevelser for den enkelte og avlastning for pårørende. Personalet har fokus på verdigrunnlaget personsentrert omsorg dvs. personen er i fokus. Personalet kartlegger tjenestemottakers interesser sammen med pårørende eller noen som kjenner personen godt. Denne kartleggingen brukes aktivt av de ansatte i samarbeid med tjenestemottaker for å legge til rette for aktiviteter rettet mot personens interesser og sammen bidra til en meningsfull dag ved dagtilbudet. Alle aktiviteter er individuelt tilpasset hver enkel tjenestemottaker.

Dagtilbudet bruker nærmiljøet aktivt. Aktiviteter kan f.eks. være hagearbeid, gåturer, musikk og dans, turer i nærmiljøet, husmoroppgaver, snekkerverksted, vedarbeid, erindringsarbeid og sansestimulering.

Det er muligheter for å være med på en av dagene, to dager, eller om ønskelig alle tre dagene.

Åpningstider
Dagtilbudet har åpent hver mandag, onsdag og fredag 9.00-15.00

Antall Plasser
Ca 15 dagplasser hver dag. Enkelte tjenestemottakere benytter én dag per uke og enkelte opptil tre dager. Individuelt tilpasset.

Kostnad
Dagtilbudet koster kr.240,- pr.dag (pris pr 18.04.16) inkludert kaffe, middag og skyss. Regning for tilbudet vil bli sendt ut i etterskuddsvis hver måned.

Søknadsskjema
Fylles ut av tjenestemottaker og leveres til enten Servicekontoret eller hjemmetjenesten. Søknadskjema finner du her.

Inntaksnemnda
Behandler søknaden. Nemnda har møter hver tirsdag.

Besøksadresse
Ørmelen Bo- og helsetun.
Gamle Ferjeveg 2
7653 Verdal

Kontaktpersoner

 • Dagtilbudet 74 04 84 74 / 458 72 132
 • Lederteam Ingunn Sund Forbord 477 92 142
 • Koordinator Hukommelsesteam Ida Løseth Ness 969 40 564
   

Aktivitetstilbud til yngre personer med demens
Tilbyr ulike former for fysisk aktivitet og kulturopplevelser i nærmiljøet.

Bakgrunn
Ifølge Demensplan 2020 er det et mål at alle kommuner skal kunne tilby avlastning og dagtilbud. Møteplassen er et aktivitetstilbud i Verdal kommune som skal gi en meningsfull hverdag i et miljø med fokus på sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring.

Mål og hensikt
Tilbudet som gis ved Møteplassen er i hovedsak gruppebasert. Det er lagt vekt på å ha et bredest mulig tilbud til de som deltar og fysisk aktivitet er spesielt vektlagt.

Tiltak og gjennomføring
Møteplassen holder til på Stekke i lokalene i nærheten av kafeen og er åpen hver torsdag kl.10.00-14.00.

Faste aktiviteter er:

 • Turer i skog og mark
 • Kulturelle opplevelser og mer bynære aktiviteter
 • Støttefunksjon til pårørende
   

Kostnad: 100,- inkludert kaffe og et måltid

Om dere ønsker å bli hentet med bil for å komme til Møteplassen, er det bare å ta kontakt med oss. Søknadsskjema leveres til Inntaksnemda.

Vel møtt!

Kontaktperson ved Møteplassen er:

Kontaktperson: Frode Pettersen 458 72 132
Faglig ansvarlig for dagtilbudene: Ingunn Sund Forbord.

Brosjyre med omtale av alle dagtilbudene kommunen tilbyr.   PDF

 
PÅRØRENDETILBUD     Til toppen av siden

Pårørendeskole
Verdal kommune arrangerer årlig pårørendeskole for pårørende. Vi treffes 5 ganger med 2-3 ukers mellomrom.

Eksempler på tema:

 • Hva er demens?
 • Rettigheter
 • Kommunikasjon
 • Sorg og tap
 • Hjelpemidler
   

Hjelp til problemløsning i hverdagen.
Interne og eksterne forelesere

Det å treffe andre i samme situasjon er kanskje noe av det viktigste

  
BOFORMER     Til toppen av siden

Verdal Bo og Helsetun
Heimtun:
Har 11 plasser tilrettelagt for personer med demens.
Tilhørende sansehage.

Ørmelen Bo og Helsetun
Fredheim:
Avdeling som er delt i tre tilrettelagte enheter for personer med demens og alderspsykiatri. 6-7 beboere ved hver enhet.
Tilhørende sansehage.

 
STØTTEKONTAKT     Til toppen av siden

Muligheter for å søke om støttekontakt til personer med demens.

Har du lyst til bli støttekontakt, finner du mer informasjon og mulighet for å søke om å bli støttekontakt her.

 
DEMENSTEAM / HUKOMMELSESTEAM     Til toppen av siden

Bildet av tindved

Hukommelsesteam
Verdal Kommune ønsker at mennesker med hukommelsessvikt skal komme i kontakt med hjelpeapparatet i en tidlig fase av sykdomsforløpet.

Hukommelsesteamet består av helsepersonell med spesiell kompetanse og interesse for personer med demens og deres pårørende

Tidlig utredning er viktig for å vurdere en demensdiagnose og for å utelukke andre sykdommer

Det er viktig å komme i gang med behandling, vurdere medisiner og iverksette tiltak tidlig.

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud til personer som har fått problemer knyttet til hukommelsen.

Trenger ikke henvisning fra lege. Tilbudet er gratis.

Hva kan hukommelsesteamet tilby:

 • Hjemmebesøk i forbindelse med utredning, kartlegging og veiledning
 • Samarbeid med fastlege om utredning
 • Pårørendeskole
 • Støttesamtaler i form av å gi råd, veiledning og informasjon. Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester og informere om dette.
 • Veiledning og kompetanseutvikling til ansatte i helse og omsorgssektoren i kommunen
   

Hvem kan ta kontakt med oss?

 • Personer med hukommelsesvansker, pårørende og venner
 • Fastleger
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Hjemmetjeneste og annet personale
   

Har du utfordringer eller kjenner du noen som gjør noe av følgende?

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Forvirring i forhold til tid og sted
 • Problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk
 • Problemer med å klare seg selv i hverdagen
   

Høstløv på stien

Ta kontakt med oss:

Medlemmer i teamet:

Teamet kan kontaktes på telefon 969 40 564

E-post: hukommelsesteam@verdal.kommune.no

For spørsmål om tilbud innen demensomsorgen i Verdal kommune, ring koordinator hukommelsesteam:
Ida Løseth Ness på tlf. 969 40 564.

Brosjyre med omtale av hukommelsesteamet og det de tilbyr.   PDF

Nasjonalforening for folkehelse - Demensforening Levanger og Verdal
Dette er en lokal forening (Verdal og Levanger) i regi Nasjonalforeningen.
Leder: Odd Arne Fosså, tlf: 911 67 066
Kontaktperson for Verdal: Bjørn Arild Aksnes, tlf. 419 29 252
 
  
KONTAKT     Til toppen av siden

For spørsmål om tilbud innen demensomsorgen i Verdal kommune, ring koordinator hukommelsesteam:
Ida Løseth Ness på mobil 969 40 564.

Du kan også kontakte Nasjonalforeningens Demenslinje 815 33 032.

 
INFORMASJON OM DEMENS PÅ NASJONALE NETTSIDER Til toppen av siden
 
https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/demens  

 • Informasjon og råd om symptomer, forebygging og hjelpetilbud til pårørende og personer med demens
   
 • Råd om hvordan man som pårørende kan snakke om demens med den det gjelder
   
 • Kampanjefilm (vist på TV)
   
 • Filmer av pårørende som forteller sin historie
   

https://www.helsedirektoratet.no/tema/demens

 • Informasjon og verktøy til helsepersonell
   
 • Informasjon om temakofferter: dagaktivitetstilbud, pårørende, miljøbehandling, utredning
   
 • Informasjon om utredning og utredningsverktøy
   
 • Informasjon om ABC-opplæring om demens for personell
   
 • Lenker til materiell og fagmiljøer
   

Sosiale medier

Mer informasjon om demens, alderspsykiatri og eldres helse finner du også på www.aldringoghelse.no (Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse).

 

 

Publisert: 09.02.2010 11:45 Sist endret: 11.02.2020 10:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS