Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Pensjon

ALDERSPENSJON / ALDERSTRYGD     Til toppen av siden
Informasjon fra NAV om alderspensjon.
 
AFP / Avtalefestet pensjon
Informasjon fra NAV om AFP (Avtalefestet pensjon).
 
Folketrygdpensjon
For å få alderspensjon fra folketrygden må du ha fylt 67 år. I tillegg sier hovedregelen at du må ha bodd i Norge i minst tre år etter fylte 16 år, og at du fortsatt er medlem av folketrygden. Se for øvrig informasjon fra NAV om alderspensjon.
 
Førtidspensjon
Informasjon fra NAV om AFP (Avtalefestet pensjon).
 
Grunnbeløp / Grunnbeløpet i Folketrygden
Gjeldende og historiske satser for Grunnbeløpet hos NAV.
Om grunnbeløpet i folketrygdenWikipedia.

Grunnpensjon
Informasjon fra NAV om alderspensjon.
 
Omsorgspoeng / Omsorgsopptjening
Informasjon fra NAV om pensjonsopptjening for omsorgsarbeid.
 
Pensjonsfond / Statens pensjonsfond
Om Statens Pensjonsfond hos FinansdepartementetRegjeringens nettside.
Om Statens PensjonsfondWikipedia.

Pensjonskasse
Om pensjonskasse i Store Norske Leksikon.

Pensjonspoeng
Informasjon fra NAV om pensjonspoeng og pensjonsberegning.
 
Samordning 
Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser.

Sjømannspensjon
Hjemmesiden til Pensjonstrygden for sjømenn.
 
Tidligpensjon
Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere.
 
 
BARNEPENSJON     Til toppen av siden
Informasjon fra NAV om barnepensjon.
 
 
EKTEFELLEPENSJON / GJENLEVENDEPENSJON     Til toppen av siden
Informasjon fra NAV om ytelser til gjenlevende ektefelle (ektefellepensjon).
 
 
FORSØRGINGSTILLEGG / FORSØRGERTILLEGG     Til toppen av siden
Pensjonist som forsørger ektefelle som selv ikke har inntekt utover 1G fra arbeid, pensjon eller formue, kan få forsørgertillegg.

Tillegget er på 0,5G (kr. 70.256 per 1. mai 2008), men det er behovsprøvet mot pensjonistens inntekt. Inntil en inntekt på 3G får pensjonisten fullt forsørgertillegg.
 
For inntekt inntil 4G reduseres forsørgertillegget mot halvparten av forskjellen mellom inntekten og 3G. Forsørgertillegget faller helt bort for inntekter på over 4G.
 
 
MINSTEPENSJON     Til toppen av siden
Informasjon fra NAV om minste pensjonsnivå (minstepensjon).
 
 
PENSJONKALKULATOR / PENSJONSBEREGNING     Til toppen av siden
Din Pensjon hos NAV - inneholder både forenklet pensjonskalkulator og en mer avansert variant som krever innlogging, samt annen relevant informasjon om pensjonsberegning. 
 
 
PERSONSKADETRYGD     Til toppen av siden
*
 
Krigspensjon / Krigsinvalidepensjon / Invalidepensjon
Informasjon fra NAV om krigspensjon.
 
Samordning

 
 
TJENESTEPENSJON
     Til toppen av siden
Samordning

 
UFØREPENSJON / UFØRETRYGD / UFØRESTØNAD
     Til toppen av siden
Økonomisk ytelse som kan gis dersom det ikke er utsikt til forbedring av inntekts- eller arbeidsevne.
Informasjon fra NAV om uføreytelser.
 
Uføregrad
For å ha krav på uførepensjon må uførhetsgraden normalt være minst 50 %, men det har vært gjennomført en forsøksordning i 6 fylker hvor 3 kunne innvilge uførepensjon ved 30 % eller høyere uføregrad, og 3 kunne innvilge ved 40 %. Forsøket ble avsluttet 31.12.2008, og foreløpig er det ikke avgjort om det vil bli noen fast mulighet for uførepensjon ved uføregrad under 50%.

Publisert: 10.03.2009 12:06 Sist endret: 23.12.2020 12:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS