Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Offentlige avgifter

ARBEIDSGIVERAVGIFT     Til toppen av siden
Informasjonsside om arbeidsgiveravgift hos skatteetaten.

Terminoppgave
Skjema for terminoppgave hos skatteetaten.
Terminoppgaven kan osgå registreres elektronisk via altinn.

 
BOMPENGER
     Til toppen av siden
Temaside om bompenger fra Statens vegvesen.

Autopass
Elektronisk betaling i bomstasjon (AutoPASS)

 
DOKUMENTAVGIFT     Til toppen av siden
Avgift til statskassen ved utskriving, overføring eller tinglysing av visse dokument, f.eks. tinglysing av skjøte på fast eiendom.

 
KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER
     Til toppen av siden
Se oversikt over kommunale gebyrer her.

Har du spørsmål om en regning du har fått fra kommunen, kan du ta kontakt med innfordringsavdelingen på tlf 476 93 700 eller på mail innfordring@verdal.kommune.no.

Verdal kommune tilbyr eFaktura - registrer avtale i din nettbank.

 
KRINGKASTINGSAVGIFT
     Til toppen av siden
Lisensavgift / TV-lisens
Kringkastingsavgiften / TV-lisensen / NRK-lisensen er avviklet som egen avgift.
 
MERVERDIAVGIFT / MOMS / MVA
     Til toppen av siden
Informasjon om merverdiavgift fra wikipedia

Informasjon om merverdiavgift fra skatteetaten

Kompensasjonsoppgaven må registreres elektronisk via altinn (www.altinn.no)

Merverdiavgiftsloven fra Lovdata

 
MOTORVOGNAVGIFTER / BILAVGIFTER
     Til toppen av siden
Skattetatens sider finnes det oversikt over avgifter knyttet til kjøretøy.

Bensinavgift / Dieselavgift
Bensinavgiften består av statlige avgifter og miljøavgifter der drivstoffavgift og  merverdiavgift utgjør hoveddelen. Summen av avgiftene og oljeselskapenes pris utgjør til sammen den prisen kunden må betale for bensinen.

Informasjon om bensinavgift fra Wikipedia.
 
Engangsavgift
Ved innførsel av bil må du betale engangsavgift.
Informasjon fra skatteetaten om engangsavgiften.

Omregistreringsavgift
Temaside om omregistreringsavgift hos skatteetaten.
Når en bil skifter eier må det betales omregistreringsavgift. Avgiftens størrelse er blant annet avhengig av bilens alder.

Trafikkstasjon / Biltilsynet
Næremeste kontor i forhold til Verdal er Levanger servicekontor, og næremeste fullverdige trafikkstasjon er på Steinkjer - se kontaktinfo og åpningstider i oversikten nedenfor.

Se oversikt over trafikkstasjonene (tidligere Biltilsynet)Statens Vegvesen.

Veiavgift / Vegavgift / Årsavgift
Temaside om årsavgiften hos skatteetaten.

Vektårsavgift
Temaside om vektårsavgiften for kjøretøy over 7500 kg hos skatteetaten.

 
TOLL
     Til toppen av siden
Fortolling
Tollvesenet.

Grensepasseringsattest / Tolldeklarasjon / Tollerklæring / Tollkreditt / Tollkvote / Tollverdierklæring
All øvrig informasjon om toll og fortolling finner du også på Tollvesenets nettsider eller ved å kontakte Tollvesenet.

Tollsats / Tolltariff
Temaside om tolltariffen hos Tollvesenet

Varefortegnelse
*
 

Publisert: 17.02.2009 11:07 Sist endret: 02.09.2022 12:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS