Gå til innhold Globalmeny Forsiden
juni2011_topp

Skatt og likning

ARV OG GAVER     Til toppen av siden
Informasjon om arv og gaver finner du under tjenesten Individ og samfunn > Dødsfall

 
EIENDOMSSKATT
     Til toppen av siden
A-ordningen / A-meldingen 
Fra 1. januar 2015 innføres A-ordningen som gjelder for alle arbeidsgiverer og andre som utbetaler lønn, pensjon og ytelser.
A-meldingen erstatter lønns- og trekksoppgave, årsoppgave for arbeidsgiveravgift, terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, oppgave til lønnsstatistikk og medling til Aa-registeret.
Se mer informasjon om A-meldingen / A-ordningen hos Altinn.

Boligskatt
Kommunal skatt eller avgift på ulike former for eiendom. Den enkelte kommune avgjør om det skal vere eiendomsskatt, og slik skatt er innført i Verdal.

Egen informasjonsside om eiendomsskatt i Verdal kommune.

 
INNTEKTS- OG FORMUESSKATT
     Til toppen av siden
Skattetaten sine nettsider inneholder informasjon om skatt, og det er også denn etaten som skal kontaktes ved spørsmål om skatt (eventuelt også kemneren).

Formueskatt
Temaside om formuesskatt fra skatteetaten.

Forskuddstrekk
Se / kontakt skatteetaten eller kemneren.

Inntektsoppgave
Se / kontakt skatteetaten eller kemneren.

Inntektsskatt / Personbeskatning / Personskatt
Se / kontakt skatteetaten eller kemneren.

A-ordningen / Lønns- og trekksoppgave / Lønnsoppgave
Fra 1. januar 2015 ble blant annet lønns- og trekksoppgaven erstattet av A-ordningen / A-meldingen.
Se mer informasjon om A-meldingen / A-ordningen hos Altinn.

Restskatt
Om restskatt hos skatteetaten.
Om restskattwikipedia

Skatteattest
Informasjon om skatteattest fra skatteetaten.

Skattetrekk
Se / kontakt skatteetaten eller kemneren.
Søk om nytt / endret skattekort / frikort / endring av forskuddstrekk her.

Toppskatt / Trinnskatt
Temaside om trinnskatt hos skatteetaten.
(Trinnskatt erstattet toppskatt fra 2016)
Temaside om toppskatt hos skatteetaten. (gjaldt fram til 2015)

Utlignet skatt
Se / kontakt skatteetaten eller kemneren.

 
NÆRINGSSKATT
     Til toppen av siden
Temaside om skatter og avgifter, bl.a.bedriftsbeskatningregjeringen.no.

Forskuddsskatt / Forhåndsskatt
Se / kontakt skatteetaten eller kemneren.
Søk om nytt / endret skattekort / frikort / endring av forskuddstrekk her.

Næringsoppgave
Informasjon om næringsoppgave fra altinn.no

Resterende skatt
*

Selskapsoppgave
Informasjon om de forskjellige typer av selskapsoppgave finnes hos skatteetaten og på altinn.no.

Skatteattest
Informasjon om skatteattest fra skatteetaten.

 
SELVANGIVELSE / SJØLMELDING
     Til toppen av siden
Aksjer
Se / kontakt skatteetaten eller kemneren.

Fradrag
Se / kontakt skatteetaten eller kemneren.

Ligningsattest / Likningsattest
Se / kontakt skatteetaten eller kemneren.

Minstefradrag
Se / kontakt skatteetaten eller kemneren.

Pendling
Se / kontakt skatteetaten eller kemneren.

Realisasjon
Se / kontakt skatteetaten eller kemneren.

Restskatt
Se / kontakt skatteetaten eller kemneren.

Skatteberegning
Se / kontakt skatteetaten eller kemneren.

Skattefradrag
Se / kontakt skatteetaten eller kemneren.

Skatteoppgjør
Se / kontakt skatteetaten eller kemneren.

Særfradrag
*

Verdipapirer
Se / kontakt skatteetaten eller kemneren.

 
SKATTEKORT
     Til toppen av siden
Frikort
Søk om nytt / endret skattekort / frikort / endring av forskuddstrekk her.

Publisert: 17.02.2009 11:07 Sist endret: 07.02.2020 12:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS