Gå til innhold Globalmeny Forsiden
refleks2_topp

Eiendomsskatt

Verdal kommunestyre har i møte den 13.12.2010 vedtatt at det skal
foretas nytaksering av samtlige eiendommer i kommunen, med virkning
fra 01.01.2012. I løpet av 2011 vil det bli gjennomført besiktigelse av
alle eiendommer som skal ha eiendomsskatt. Eiendommer som drives
som jord- og skogbrukseiendommer har obligatorisk fritak for
eiendomsskatt, med unntak av boligbygg/fritidsbygg på eiendommen.
Innen 1.mars 2012 skal alle takster være fastsatt og underretning
foretatt. Det vil være anledning til å klage på takst etter
eiendomsskatteloven.
Kommunestyret har valgt en skattetakstnemnd som er ansvarlig for
takseringen. Det gis i denne brosjyren informasjon fra kommunen om
eiendomsskattebergning, besiktigelse, taksering og hvordan du kan
kontakte kommunen om spørsmål vedrørende dette. Kemnerkontoret i Innherred kommunesamarbeid har ansvar for det praktiske arbeidet med
taksering og utskrivingen.

Verdal, januar 2011
Bjørn Iversen
Ordfører


Verdal innførte eiendomsskatt på verker og bruk i år 2000. I 2001 ble det innført eiendomsskatt på boliger i avgrensede områder. Fram til 2007 var det kun anledning til å skrive ut eiendomsskatt i bymessig strøk.

Ved en lovendring gjeldende fra 2007 ble det innførtFaksimile av dokument som besrkiver retaksering av eiendommer i forbindelse med eiendomsskatt eiendomsskatt i hele kommunen. Takstene og promillen har vært uendret i 10 år. Loven sier at det skal retakseres hvert 10 år.
Takstgrunnlaget fra 2001 ble lagt til grunn ved utvidelsen i 2007. Eiendomsskatten er den eneste skatten som kommunen selv har styring med og hvor skatteinntektene i sin helhet tilfaller kommunen.
Inntektene fra eiendomsskatten brukes til å finansiere kommunale tjenester. Den blir innkrevd sammen med de andre kommunale eiendomsgebyrene. 

Søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt, §28 Eigedomsskatteloven.
 
Eiendomsskatt, søknad om nedsettelse / ettergivelse av utlignet eiendomsskatt (pdf)
word-versjon

Publisert: 27.07.2009 13:20 Sist endret: 28.08.2020 10:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS