Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Pedagogisk-Psykologisk tjeneste

Pedagogisk-Psykologisk tjeneste er organisert i Ressurssenter Oppvekst.

Pedagogisk-Psykologisk tjeneste har org.nr 986 132 414.

PP-tjenestens mandat
Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten i en kommune kan organiseres i samarbeid med andre kommuner eller med fylkeskommunen. Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeid sakkyndig vurdering der loven krever det. Departementet kan gi forskrifter om de andre oppgavene til tjenesten, Opplæringsloven § 5-6.

Hvem kan kontakte PP-tjenesten?
Foreldre, barnehage, skole, barnevernstjenesten og andre instanser. Elever over 15 år kan ta kontakt selv. PP-tjenesten har taushetsplikt, og opplysninger blir ikke gitt videre uten at foreldrene har godtatt det.

Hvordan ta kontakt?
Ring 74048320 

Besøksadresse:
Rådhusgata 4
7650 Verdal
(Helsesenteret, 2. etg.)

Postadresse:
Verdal kommune, PPT
Johannes Bruns gate 2
7650 Verdal
  
Vi som jobber her:

Navn Stilling
Ellen Vinne Fagleder
Grethe Dunfjeld Ped. psyk. rådgiver
Liv Kari Mastad Ped. psyk. rådgiver
Hege Brønstad Pedersen    Ped.psyk. rådgiver
Ann Kristin Brøndbo Ped. psyk. rådgiver
Inga Marie Pedersen Ped. psyk. rådgiver
Beate Grevskott Spesialpedagog
Linda Mari Leinum Spesialpedagog
Janne Stenbakk Grande Spesialpedagog
Ingrid Bjerkan Spesialpedagog
Else Borgsø Valstad Spesialpedag og DUÅ,
Jorunn Myhre Guddingsmo Logoped
Ingunn Aukland Røstad Logoped
Inger Lise Rostad Barnevernpedagog
Unni Haugdal Merkantil
Publisert: 15.04.2009 09:25 Sist endret: 12.02.2021 10:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS