Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Pedagogisk-Psykologisk tjeneste

Pedagogisk-Psykologisk tjeneste er organisert i Ressurssenter Oppvekst.

Pedagogisk-Psykologisk tjeneste har org.nr 986 132 414.

PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn og unge med behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder og spesialundervisning i skole

Slik jobber PPT
PPT tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremt vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen. Voksne med rett til grunnskoleopplæring kan også ha rett til spesialundervisning.
Vi samarbeider med barnehager og skoler og bidrar til tidlig innsats for utvikling, læring og inkluderende læringsmiljø. Vi er sakkyndig instans etter barnehageloven og opplæringsloven.

Dette gjør PPT

  • Hjelper barnehager og skoler med organisasjons- og kompetanseutvikling for å tilrettelegge for barn og unge med særlige behov.
  • Deltar i flerfaglig samarbeid for å bidra til helhet og sammenheng.
  • Utreder vansker i utvikling og læring.
  • Gir råd om tiltak i sakkyndig vurdering som grunnlag for enkeltvedtak etter barnehageloven og opplæringsloven.

 

Hvordan kommer du i kontakt med PPT?
Barnehagebarn og grunnskoleelever
Vi ønsker at henvisningene først og fremst skjer i samarbeid mellom foreldre og barnehagen og/eller skolen. Bekymring for et barns utvikling kan etter samtykke fra foreldre drøftes med oss på faste drøftingsmøter vi har med barnehagene og skolene. Foreldre kan også ta direkte kontakt med oss hvor bekymring, behov og tiltak drøftes. Sammen blir vi enige om veien videre.

Hvordan ta kontakt?
Ring 74048320 

Besøksadresse:
Rådhusgata 4
7650 Verdal
(Helsesenteret, 2. etg.)

Av sikkerhetshensyn er døren inn til Helsesenteret stengt.
Dette betyr at det er nye rutiner for de som skal besøke PPT.
Dersom dere har avtale med PPT – Vent på kontaktperson utenfor inngangen ved Helsesenteret.
Dersom dere ikke har avtale, men ønsker å snakke med noen på PPT, hjelper Servicekontoret dere å komme i kontakt med rette tjeneste for å avtale samtale.
Dere som skal levere dokumenter til Helsesenteret, kan levere disse hos Servicekontoret eller i postkassen utenfor inngangen til Rådhuset.

 


  
Ansatte:

Leder PPT 
Ellen Vinne

Konstituert leder PPT, fram til 01.01.2022
Inger Lise Rostad

Teamleder skole 
Jorunn Myhre Guddingsmo

Teamleder Barnehage
Else Borgsø Valstad

 
Saksbehandlere/kontaktpersoner/logoped PPT 
Ingunn Aukland Røstad - logoped
Jorunn Myhre Guddingsmo - logoped
Liv Kari Mastad
Else Borgsø Valstad
Inga Marie Pedersen
Hege Brønstad Pedersen
Beate Grevskott
Ann Kristin Brøndbo
Monica Snøfugl
Anje Bjørbekk Høydal

Publisert: 15.04.2009 09:25 Sist endret: 09.09.2021 10:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS