Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones3

Karakterer og evaluering

EKSAMEN / AVGANGSPRØVE     Til toppen av siden
Temaside om eksamen og prøver fra Utdanningsdirektoratet.

Fagprøve / Svenneprøve / Kompetanseprøve / Avgangsprøve
Informasjon om svenneprøve fra wikipedia

Informasjon om fagprøve fra wikipedia

Sensor
En sensor er en sakkyndig person som bedømmer andres eksamensoppgaver (skriftlig) eller eksamensframstilling (muntlig). Vurdering skjer normalt opp mot en form for standard.
 
 
KARAKTERER     Til toppen av siden
Eksamenskarakter / Standpunktkarakter
Informasjon om sluttvurdering fra Utdanningsdirektoratet.

Vitnemål
Temaside om vitnemål fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
NASJONALE PRØVER     Til toppen av siden
Årlig landsomfattende kartleggingsprøver av basiskunnskapene til grunnskoleelever etter 4. og 7. årstrinn i fagene lesing, skriving, matematikk og engelsk. Prøvene er obligatoriske.

Temaside om nasjonale prøver fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
REALKOMPETANSE     Til toppen av siden
Realkompetanse er all kunnskap og alle ferdigheter som arbeidstakere har fått gjennom utdannelse, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktivitetae eller på annen måte. Som en del av kompetansereformen har fylkeskommunene etablert ordninger for å vurdere og kartlegge realkompetansen til voksne.

I forbindelse med etter- og videreutdanning (også i andre sammenhenger) kan det være aktuelt å vurdere en søkers relakompetanse opp mot læreplanenes krav. Det enkelte studested kan ha egne skjemaer og regler for vurdering av realkompetanse, og du må derfor søke informasjon om dette hos den utdanningsinstitusjonen du ønsker å søke om opptak til.

Informasjon om vurdering av realkompetanse fra vilbli.no 

Publisert: 10.03.2009 12:08 Sist endret: 23.07.2021 09:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS