Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones3

Videregående opplæring

Drift av videregående skoler er ikke en kommunal oppgave. De aller fleste videregående skoler i Norge er fylkeskommunale, men det finnes også private videregående skoler.

Videregående opplæring er en tjeneste fra Fylkeskommunen

 

BIBLIOTEKTJENESTER     Til toppen av siden
Se Bibliotektjenester under Kultur på tjenesten Kultur, idrett og fritid. 
 
 
FAGOPPLÆRING     Til toppen av siden
Lærling
Opplæringslova kapittel 4 inneholder lovregulering av lærlingordningen
 
 
FRISKOLE / PRIVATSKOLE     Til toppen av siden
Privatskole
Det finnes en rekke private tilbud om videregående opplæring - se hjemmesiden til Norske Fag- og Friskolers Landsforbund.
 
 
PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE     Til toppen av siden
Audiopedagog / Logoped / PP-tjeneste / PPT / Spesialundervisning
Pedagogisk-psykologisk tjeneste - egen nettside.
 
 
SKOLERUTE / SKOLEFERIE / SKOLEÅRET     Til toppen av siden
Se skoleruta for Trøndelag fylkeskommune her.
 
 
SKOLESKYSS / SKOLETRANSPORT / SKOLEBUSS     Til toppen av siden
Elever som bor mer enn 6 kilometer fra skolen har rett til gratis skyss eller full skyssgodtgjørelse.
Reglene for skoleskyss finnes i opplæringslova, kapitel 7, og i kapittel 10 i forskriftene til loven.

Informasjon om skoleskyss fra Trøndelag fylkeskommune.

Skoleveg / Skolevei
*

 
 
VIDEREGÅENDE SKOLE     Til toppen av siden
Videregående skole omfattar kompetansegivende opplæring mellom grunnskolen og høyere utdanning. Opplæringa er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring. Fylkeskommunen har lovfestet plikt til å følge opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikke er under opplæring eller i arbeid.

Elevråd
Opplæringslova §11-6 gir regler for elevråd og allmøte.
 
Skolemiljøutvalg
Opplæringslova §11-5a gir regler for skolemiljøutvalg.
 
Skoleutvalg
Opplæringslova §11-5 gir regler for skoleutvalg.

Publisert: 16.02.2009 14:55 Sist endret: 11.05.2022 12:30 Opprettet av Ove Haugrud
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS